لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

بین دندانی سافت پیکس 40 عددی G.U.M

210,000ریال مالیات پیشین 210,000ریال
0

بین دندانی سافت پیکس ·         دارای پوشش فلوراید .....

مسواک بین دندانی Oral B

122,000ریال مالیات پیشین 122,000ریال
0

مسواک بین دندانی نوک مخروطی این مسواک شبیه خلال دندانی است که روی آن برس وجود دارد.به دلیل باریک .....

مسواک بین دندانی اورجینال Interdentah Brush Green 0.8 Tepe

220,000ریال مالیات پیشین 220,000ریال
0

برس بین دندانی اورجینال 0.8 TePe درپوش سبز مسواک های بین دندانی نوع اورجینال (Teoe Hnterdental Br.....

مسواک بین دندانی تراولر 0.8mm جی.یو.ام G.U.M

110,000ریال مالیات پیشین 110,000ریال
0

بین دندانی تراولر G.U.M در 7 اندازه موجود است  و دارای پوشش انحصاری کلرهگزیدین که در هربار ا.....

مسواک بین دندانی تراولر 0.9mm جی.یو.ام G.U.M

110,000ریال مالیات پیشین 110,000ریال
0

بین دندانی تراولر G.U.M در 7 اندازه موجود است  و دارای پوشش انحصاری کلرهگزیدین که در هربار ا.....

مسواک بین دندانی تراولر 1.1mm جی.یو.ام G.U.M

110,000ریال مالیات پیشین 110,000ریال
0

بین دندانی تراولر G.U.M در 7 اندازه موجود است  و دارای پوشش انحصاری کلرهگزیدین که در هربار ا.....

مسواک بین دندانی تراولر 1.2mm جی.یو.ام G.U.M

110,000ریال مالیات پیشین 110,000ریال
0

بین دندانی تراولر G.U.M در 7 اندازه موجود است  و دارای پوشش انحصاری کلرهگزیدین که در هربار ا.....

مسواک بین دندانی تراولر 1.4mm جی.یو.ام G.U.M

110,000ریال مالیات پیشین 110,000ریال
0

بین دندانی تراولر G.U.M در 7 اندازه موجود است  و دارای پوشش انحصاری کلرهگزیدین که در هربار ا.....

مسواک بین دندانی تراولر 1.6mm جی.یو.ام G.U.M

110,000ریال مالیات پیشین 110,000ریال
0

بین دندانی تراولر G.U.M در 7 اندازه موجود است  و دارای پوشش انحصاری کلرهگزیدین که در هربار ا.....

مسواک بین دندانی تراولرmm1.3 جی.یو.ام G.U.M

110,000ریال مالیات پیشین 110,000ریال
0

بین دندانی تراولر G.U.M در 7 اندازه موجود است  و دارای پوشش انحصاری کلرهگزیدین که در هربار ا.....

یدک مسواک بین دندانی اورال بی Oral -B

140,000ریال مالیات پیشین 140,000ریال
5

یدک مسواک بین دندانی سرمسواک های بین دندان قابل جداشدن و تعویض می باشد.پس از فرسوده شدن برسهای .....

مسواک بین دندانی اورجینال Interdental Brush Blue 0.6 TePe

220,000ریال مالیات پیشین 220,000ریال
0

استفاده ازمسواک های بین دندانی به عنوان موثرترین راه برای از بین بردن جرم فضای میان دندان ها اثبات ش.....

مسواک بین دندانی اورجینال Interdental Brush Orange 0.45 TePe

220,000ریال مالیات پیشین 220,000ریال
0

استفاده ازمسواک های بین دندانی به عنوان موثرترین راه برای از بین بردن جرم فضای میان دندان ها اثبات ش.....

مسواک بین دندانی اورجینال Interdental Brush Red 0.5 TePe

220,000ریال مالیات پیشین 220,000ریال
0

استفاده ازمسواک های بین دندانی به عنوان موثرترین راه برای از بین بردن جرم فضای میان دندان ها اثبات ش.....

مسواک بین دندانی اورجینال Interdental Brush Yellow 0.7 TePe

220,000ریال مالیات پیشین 220,000ریال
0

استفاده ازمسواک های بین دندانی به عنوان موثرترین راه برای از بین بردن جرم فضای میان دندان ها اثبات ش.....

مسواک بین دندانی اورجینالinterdental Brush Pink 0.4 TePe

220,000ریال مالیات پیشین 220,000ریال
0

استفاده ازمسواک های بین دندانی به عنوان موثرترین راه برای از بین بردن جرم فضای میان دندان ها اثبات ش.....

0

مسواک بین دندانی باریک زرد دردار لاکتونا Easy Grip2.5 Mm Lactona  Interdental Cleaners بر.....

0

Interdental Cleaners برس های بین دندانی    (Easy Grip) تنوع بی نظیر در انداز.....

0

Interdental Cleaners مسواک های بین دندانی    (Easy Grip) تنوع بی نظیر در اند.....

0

Interdental Cleaners مسواک های بین دندانی    (Easy Grip) تنوع بی نظیر در اند.....

0

Interdental Cleaners مسواک های بین دندانی    (Easy Grip) تنوع بی نظیر در اند.....

مسواک, بین, دندانی